Наукові періодичні видання ДВНЗ "КНУ"


Фахові періодичні видання ДВНЗ "Криворізький національний університет"


Відкриті наукові періодичні та подовжувані видання ДВНЗ "Криворізький національний університет":


Геолого-мінералогічний вісник

Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету

У віснику опубліковані оригінальні матеріали з геології й мінералогії родовищ корисних копалин і вмісних товщ. Наведені дані можуть бути корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічних, мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних спеціальностей.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація