Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету

У віснику опубліковані оригінальні матеріали з геології й мінералогії родовищ корисних копалин і вмісних товщ. Наведені дані можуть бути корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічних, мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних спеціальностей.


Редакційна колегія:
головний редактор –
доктор геолого-мінералогічних наук професор В.Д.Євтєхов;
відповідальний секретар –
кандидат геологічних наук доцент Є.В.Євтєхов;
члени редакційної колегії:
кандидат геолого-мінералогічних наук доцент Ю.Л.Ахкозов,
доктор геологічних наук доцент А.А.Березовський,
кандидат геолого-мінералогічних наук Ю.Л.Грицай,
доктор геолого-мінералогічних наук професор О.Д.Додатко,
доктор геолого-мінералогічних наук професор А.І.Каталенець,
доктор геолого-мінералогічних наук професор О.І.Матковський,
доктор геолого-мінералогічних наук професор Б.І.Пирогов,
доктор геологічних наук професор О.В.Плотников,
доктор геологічних наук доцент М.В.Рузіна,
кандидат геологічних наук доцент В.В.Стеценко,
доктор геолого-мінералогічних наук професор В.М.Трощенко.Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 19154-7954ПР.
Вісник у якості збірника наукових праць визнаний фаховим виданням постановою Президії ВАК України №2-05/9
(Вісник ВАК України, № 6, 2001 р.).