Історія журналу

Журнал засновано у 1999 р. 

Видається змішаними мовами: українська, російська, англійська, німецька, французька.

У журналі публікуються результати наукових досліджень в геології, мінералогії, петрографії, геохімії, родовищ корисних копалин, екології та суміжних наук.Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 19154-7954ПР.
Вісник у якості збірника наукових праць визнаний фаховим виданням постановою Президії ВАК України №2-05/9
(Вісник ВАК України, № 6, 2001 р.).