Редакційний штат

Редактор

  1. Андрій Миколайович Стрюк, ДВНЗ "Криворізький національний університет", Україна


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 19154-7954ПР.
Вісник у якості збірника наукових праць визнаний фаховим виданням постановою Президії ВАК України №2-05/9
(Вісник ВАК України, № 6, 2001 р.).